LPC428/2006
ID intern unic:  320134
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 428
din  27.12.2006
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 26.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 10-13     art Nr : 23
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 24 alineatul (22) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se completează în final cu următoarea propoziţie: "Asupra agenţilor economici producători agricoli care beneficiază de facilităţi fiscale condiţiile prevăzute la art.8 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal nu se extind pe parcursul anului 2006, iar pe perioada anilor 2007-2010 - cu condiţia că, la finele fiecărui an fiscal, nu vor fi admise restanţe la impozite, taxe şi la alte obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului fiscal în curs pentru care se beneficiază de facilităţi."
    Art.II. - Articolul 4 alineatul (11) din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se completează în final cu următoarea propoziţie: "Asupra agenţilor economici producători agricoli care beneficiază de facilităţi fiscale condiţiile prevăzute la art.8 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal nu se extind pe parcursul anului 2006, iar pe perioada anilor  2007-2010 - cu condiţia că, la finele fiecărui an fiscal, nu vor fi admise restanţe la impozite, taxe şi la alte obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului fiscal în curs pentru care se beneficiază de facilităţi."
    Art.III. - Articolul 3 alineatul (2) din Legea nr.68-XVI din 5 mai 2005 pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.355), cu modificările ulterioare, se completează în final cu următoarea propoziţie: "Asupra agenţilor economici producători agricoli care beneficiază de facilităţi fiscale condiţiile prevăzute la art.8 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal nu se extind pe parcursul anului 2006, iar pe perioada anilor  2007-2010 - cu condiţia că, la finele fiecărui an fiscal, nu vor fi admise restanţe la impozite, taxe şi la alte obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului fiscal în curs pentru care se beneficiază de facilităţi."
    Art.IV. - Articolul 3 alineatul (2) din Legea nr.317-XVI din 2 noiembrie 2006 pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art.952), cu modificările ulterioare, se completează în final cu următoarea propoziţie: "Asupra agenţilor economici producători agricoli care beneficiază de facilităţi fiscale condiţiile prevăzute la art.8 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal nu se extind pe parcursul anului 2006, iar pe perioada anilor  2007-2010 - cu condiţia că, la finele fiecărui an fiscal, nu vor fi admise restanţe la impozite, taxe şi la alte obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului fiscal în curs pentru care se beneficiază de facilităţi."

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian  LUPU

    Nr.428-XVI. Chişinău, 27 decembrie 2006.