EMO142/2005
ID intern unic:  291286
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
ERATĂ Nr. 142
din  28.10.2005
E R A T Ă
Publicat : 28.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 142-144
În Hotărîrea Guvernului nr.1045 din 5 octombrie 2005 ("Monitorul Oficial", nr. 135-138 din 14 octombrie 2005) în compartimentul IV, pct. 15, cuvîntul "înregistraţi" urmează a fi citit "neînregistraţi".