LPC120/1994
ID intern unic:  311079
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 120
din  26.05.1994
pentru modificarea articolului 32 din Legea cu privire la
protecţia muncii
Publicat : 25.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 2     art Nr : 11     Data intrarii in vigoare : 26.05.1994
    Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
    Art. 1 - Articolul 32 din Legea nr. 625-XII din 2 iulie 1991 cu privire la protecţia muncii va avea următorul cuprins:
    "Articolul 32. Plata indemnizaţiei unice de către întreprindere
                           în cazul reducerii capacităţii de muncă sau
                           decesului angajatului în urma accidentului
                           de muncă sau îmbolnăvirii profesionale
    Angajatului, căruia i s-a stabilit gradul de reducere a unei îmbolnăviri profesionale, i se plăteşte din contul întreprinderii care poartă vina pentru accidentul de muncă sau pentru îmbolnăvirea profesională, pe lîngă despăgubirea stabilită de lege, o indemnizaţie unică, luîndu-se ca bază un salariu mediu lunar din Republica Moldova pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii profesionale de muncă, dar nu mai puţin de un salariu anual al accidentatului.
    În caz de deces al angajatului în urma unui accident de muncă sau unei îmbolnăviri profesionale întreprinderea care poartă vină pentru accidentul de muncă sau îmbolnăvirea profesională repară paguba materială persoanelor care au dreptul la aceasta, în modul şi în mărimea stabilită de legislaţie şi, în plus, le plăteşte din contul mijloacelor proprii o indemnizaţie unică, luîndu-se ca bază salariul mediu anual al celui decedat, înmulţit la numărul anilor compleţi pe care acesta nu i-a trăit pînă la vîrsta de şaizeci de ani, dar nu mai puţin de zece salarii medii anuale.
    În cazul în care lipsesc personaele menţionate în alineatul doi al prezentului articol indemnizaţia unică se plăteşte în părţi egale soţului rămas în viaţă, copiilor şi părinţilor decedatului indiferent de vîrstă, de capacitatea lor de muncă şi de alte condiţii.
    Dacă reducerea capacităţii de muncă sau decesul angajatului a survenit în urma unui accident de muncă nu numai din vina întreprinderii dar şi a accidentatului, se aplică răspunderea mixtă, conform legislaţiei, şi mărimea indemnizaţiei unice se reduce în dependenţă de gradul de vinovăţie al accidentatului.
    Plătirea indemnizaţiilor unice persoanelor care au dreptul la aceasta o efectuează întreprinderea care poartă vina pentru accidentul de muncă sau pentru îmbolnăvirea profesională în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova.
    În cazul lipsei la întreprindere a mijloacelor respective, plata indemnizaţiei unice se efectuează, în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti, din contul oricărei averi sau mijloace ale întreprinderii.
    Litigiile privind chestiunea plătirii indemnizaţiilor unice se examinează pe cale juridică".
    Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                          Mircea SNEGUR

    Chişinău, 26 mai 1994
    nr. 120-XIII