LPC259/1998
ID intern unic:  311252
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 259
din  24.12.1998
pentru modificarea articolului 48 din Legea învăţămîntului
Publicat : 28.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 7-9     art Nr : 44

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic.  - La articolul 48 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21  iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Rectorul instituţiei de învăţămînt superior este ales pe bază de concurs de senatul universitar, cu excepţia rectorilor instituţiilor de învăţămînt superior ale ministerelor afacerilor interne, apărării şi securităţii naţionale, care sînt numiţi în funcţie de către ministerul respectiv. Rectorii tuturor instituţiilor de învăţămînt superior sînt confirmaţi  în post de către Guvern. Rectorul este considerat  în exerciţiul funcţiei după confirmarea lui de către Guvern."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                Dumitru DIACOV

Chişinău, 24 decembrie 1998.
Nr. 259-XIV.