HGO1638/2003
ID intern unic:  299735
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1638
din  31.12.2003
despre modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 1322 din 29 decembrie 2000
Publicat : 16.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 013     art Nr : 111
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 29 decembrie 2000 "Cu privire la unele măsuri de susţinere a persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1-4, art. 20), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În textul hotărîrii şi în anexa nr. 1 sintagmele "Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei", "Ministerul Economiei şi Reformelor", "Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei", "Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor", "Compania de Stat "Teleradio-Moldova" se substituie respectiv prin sintagmele "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale", "Ministerul Economiei", "Ministerul Educaţiei", "Departamentul Relaţii Interetnice", instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova".
2. Alineatul doi al punctului 5 va avea următorul cuprins:
"va organiza, cu acordul sus-numitului consiliu coordonator, congrese, mese rotunde, seminare, conferinţe etc. cu participarea reprezentanţilor originarilor din Republica Moldova, domiciliaţi peste hotare".
PRIM-MINISTRU                     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru                     Valerian Cristea
Ministrul finanţelor                    Zinaida Grecianîi
Chişinău, 31 decembrie 2003.
Nr. 1638.