LPC143/2006
ID intern unic:  316433
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 143
din  02.06.2006
pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 338-XIII
din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului
Publicat : 30.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 455
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 15 din Legea nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 13, art. 127), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (1), cuvintele "naşterea copilului este contraindicată" se substituie prin cuvintele "nu se recomandă naşterea copilului";
alineatul (2) se exclude;
alineatele (3), (4) şi (5) devin alineatele (2), (3) şi (4);
la alineatul (2), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Se recomandă abţinerea de la consumul alcoolului, nicotinei şi drogurilor în perioada gravidităţii."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                    Marian LUPU

Chişinău, 2 iunie 2006.
Nr. 143-XVI.