LPC270/2006
ID intern unic:  316992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 270
din  28.07.2006
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 645
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 4 alineatul (1) punctul 10) din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53-55, art.302), cu modificările ulterioare, sintagma "oficiile teritoriale ale Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţiile teritoriale control administrativ ale Ministerului Administraţiei Publice Locale".  
    Art.II. -  Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.34, art.231), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul  7 alineatul  (1) litera  c), sintagma "oficiului teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    2. Articolul 8:
    la alineatul  (2), sintagma "oficiului teritorial al Aparatului Guvernului"  se înlocuieşte cu sintagma "direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale";
    la alineatul (3), sintagma "oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    3. La articolul 17 alineatul (3), sintagma "oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    Art.III. - Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.375), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) Guvernul, Ministerul Administraţiei Publice Locale, direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale, preşedintele raionului şi primarul - în condiţiile Legii privind administraţia publică locală;"
    2. La articolul 17 alineatul (2), sintagma "Oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    Art.IV. - Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.49, art.211), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 24 alineatele (3) şi (4), sintagmele "oficiul teritorial al Aparatului Guvernului Republicii Moldova" şi "oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuiesc cu sintagma "direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    2. Articolul 29:
    la alineatul (1), sintagma "oficiului teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale";
    la alineatul (2), sintagma "oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    3. La articolul 32 alineatul (2), sintagma "oficiului teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    4. La articolul 37 alineatul (2), sintagma "oficiului teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    5. La articolul 54 alineatul (2), sintagma "oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    6. Articolul 61:
    la alineatul  (2), sintagma "oficiului teritorial al Aparatului Guvernului"  se înlocuieşte cu sintagma "direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale";  
    la alineatul (5), sintagma "oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    7. Articolul 70:
    la alineatul (1), textul "Aparatul Guvernului sau prin intermediul oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu textul " Ministerul Administraţiei Publice Locale sau prin intermediul direcţiilor teritoriale control administrativ ale acestui minister";
    alineatul  (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi statele de personal ale direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale se aprobă prin hotărîre de Guvern."
    la alineatul (3), sintagma "Aparatul Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Administraţiei Publice Locale".  
    8. La articolul 71 alineatul (2), sintagma "oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    9. Articolul 72:
    la alineatul (1), sintagma "oficiului teritorial al Aparatului Guvernului"  se înlocuieşte cu sintagma "direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale";
    la alineatul (2), sintagma "Oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    10. Articolul 73:
    la alineatele (1) şi (2), sintagma "oficiului teritorial al Aparatului Guvernului"  se înlocuieşte cu sintagma "direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale";  
    la alineatul (4), sintagma "oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    11. Articolul 74:  
    la alineatul (1), sintagma "oficiului teritorial al Aparatului Guvernului"  se înlocuieşte cu sintagma "direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale";
    la alineatul (3), sintagma "oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    12. Articolul  75:
    titlul articolului va fi:
    "Articolul 75. Împuternicirile direcţiei teritoriale control
    administrativ a Ministerului Administraţiei
    Publice Locale privind controlul legalităţii";
    la alineatele (1) şi (4), sintagma "oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale";
    la alineatul (2), sintagma "oficiului teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    13. La articolul 76 alineatele (1), (2) şi (3), sintagma "oficiul teritorial al Aparatului Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    14. La articolul  79 alineatul  (1), sintagma "Aparatul Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Administraţiei Publice Locale".
    Art.V. -  La punctul 12 din anexa la Legea nr.436-XV din 6 noiembrie 2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.244-247, art.972), cu modificările ulterioare, sintagma "oficiului teritorial respectiv al Aparatului Guvernului Republicii Moldova" se înlocuieşte cu sintagma "direcţiei teritoriale control administrativ respective a Ministerului Administraţiei Publice Locale".
    Art.VI.  - Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                Marian Lupu

    Chişinău, 28 iulie 2006.
    Nr.270-XVI.