HGC1335/2005
ID intern unic:  294306
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1335
din  16.12.2005
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 952 din 15 octombrie 1999
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176     art Nr : 1450
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 952 din 15 octombrie 1999 "Cu privire la protecţia localităţilor din Republica Moldova împotriva proceselor geologice periculoase" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 116-117, art. 1009), cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", "Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru", "Departamentul Situaţii Excepţionale", "Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM", "Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei", "Ministerul Economiei" se substituie, respectiv, prin sintagmele "Agenţia pentru Dezvoltare Regională", "Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru", "Ministerul Afacerilor Interne", "Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM", "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului", "Ministerul Economiei şi Comerţului"; cifrele "2002" şi "2003" se substituie prin cifra "2006", iar cifra "2004" - prin cifra "2015".
PRIM-MINISTRU           Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul ecologiei
şi resurselor naturale         Constantin Mihailescu
Chişinău, 16 decembrie 2005.
Nr. 1335.