HGC436/2007
ID intern unic:  323585
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 436
din  23.04.2007
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006
Publicat : 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 060     art Nr : 470
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 "Cu privire la marcarea producţiei alcoolice" (se anexează).
PRIM-MINISTRU           Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor             Mihail Pop
Ministrul dezvoltării informaţionale         Vladimir Molojen
Nr. 436. Chişinău, 23 aprilie 2007.
    
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 436
din 23 aprilie 2007
Modificările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006
Punctul 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 "Cu privire la marcarea producţiei alcoolice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1564) va avea următorul cuprins:
"4. Se permite, pînă la 1 iulie 2007, comercializarea mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu timbre de acciz în vigoare pînă la punerea în circulaţie a "Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat".