HGC1750/2002
ID intern unic:  294534
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1750
din  31.12.2002
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr. 1117 din 22 august 2002
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 206     art Nr : 1905
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
În punctele 2 şi 3 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1117 din 22 august 2002 "Despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 122-123, art. 1240) sintagma "31 decembrie 2002" se substituie prin sintagma "31 martie 2003".
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA           Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei               Ştefan Odagiu
Ministrul finanţelor                     Zinaida Grecianîi
Ministrul energeticii                Iacob Timciuc  
Chişinău, 31 decembrie 2002.
Nr. 1750.