LPM449/2004
ID intern unic:  312473
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 449
din  30.12.2004
pentru modificarea articolului 27 al Legii nr. 1347-XIII din 9
octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere
Publicat : 21.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 13-16     art Nr : 51
     MODIFICAT
   
LP293-XVI din 21.12.07, MO16-17/25.01.08 art.52


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - La articolul 27 al Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 16-17, art. 101), cu modificările ulterioare, cifra "2005" se înlocuieşte cu cifra "2010".
    [Art.II  abrogat prin LP293-XVI din 21.12.07, MO16-17/25.01.08 art.52]

    PREŞEDINTELE 
    PARLAMENTULUI                                                 Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 30 decembrie 2004.
    Nr. 449-XV.