LPC37/2005
ID intern unic:  312393
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 37
din  15.04.2005
pentru modificarea articolului 1 din Legea
 nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire
 la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-
Business-Chişinău"
Publicat : 06.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 67-68     art Nr : 265
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 1 alineatul (2) din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 73, art. 857), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
litera d) se exclude;
litera e) devine litera d);
la litera d) cifra "24,77" se înlocuieşte cu cifra "33,4748".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                   Marian LUPU

Chişinău, 15 aprilie 2005.
Nr. 37-XVI.