HGC389/2003
ID intern unic:  294782
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 389
din  31.03.2003
despre modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire
şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1478 din 15 noiembrie 2002
Publicat : 04.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 062     art Nr : 408
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Punctul 2 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), se completează după cum urmează:
litera a) se completează după alineatul doi cu un alineat nou cu următorul cuprins:
"Se stabileşte de la 1 ianuarie 2003 indemnizaţia unică la naşterea primului copil în următoarele cuantumuri:
în cazul persoanelor asigurate - în mărime de 420 lei;
în cazul persoanelor neasigurate - în mărime de 300 lei;
în cazul în care prima naştere este multiplă (2 şi mai mulţi gemeni), indemnizaţia se stabileşte pentru fiecare copil: pentru persoanele asigurate în mărime de 420 lei, iar pentru persoanele neasigurate în mărime de 300 lei".
litera b) se completează după alineatul doi cu un alineat nou cu următorul cuprins:
"Se stabileşte de la 1 ianuarie 2003 indemnizaţia unică la naşterea fiecărui copil următor în următoarele cuantumuri:
în cazul persoanelor asigurate - în mărime de 280 lei;
în cazul persoanelor neasigurate - în mărime de 200 lei;
În cazul în care a doua şi următoarele naşteri sînt multiple (2 şi mai mulţi gemeni), indemnizaţia se stabileşte pentru fiecare copil: pentru persoanele asigurate în mărime de 280 lei, iar pentru persoanele neasigurate în mărime de 200 lei".
litera c) se completează după primul alineat cu un alineat nou cu următorul cuprins:
"Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani, inclusiv pentru copilul adoptat sau aflat sub tutelă, se stabileşte de la 1 ianuarie 2003 pentru persoanele asigurate în mărime de 100 lei, iar în cazul persoanelor neasigurate în mărime de 75 lei".
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale       Valerian Revenco
Ministrul finanţelor       Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei         Vasile Dolghieru
Chişinău, 31 martie 2003.
Nr. 389.