MFC01/2003
ID intern unic:  313391
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
INSTRUCŢIUNE Nr. 1
din  08.05.2003
Modificări la INSTRUCŢIUNEA
CU PRIVIRE LA CALCULAREA ŞI ACHITAREA ACCIZELOR
Publicat : 23.05.2003 în Monitorul Oficial Nr. 087     art Nr : 123
"Aprobat"          "Înregistrat"
Ministerul Finanţelor                                   Ministerul Justiţiei
Ministru Z. Grecianîi              Ministru V.Dolghieru
nr. 01 din 08 mai 2003      nr. 330 din 16.05.2003
Modificări la INSTRUCŢIUNEA
CU PRIVIRE LA CALCULAREA ŞI ACHITAREA ACCIZELOR
nr. 03 din 16 august 2002
(Monitorul Oficial 144-145 din 24 octombrie 2002)
I.  La punctul 6.2. din Compartimentul VI "Modul de calculare a accizului", exemplul 3 se expune în următoarea redacţie:
" Exemplul 3
Întreprinderea producătoare a expediat din încăperea de acciz 5000 litri de alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool de 94% (poziţia tarifară 220710000). Cota accizului pentru un litru alcool absolut este de 0,09 lei/%vol/litru.
Deci, suma accizului va fi de 42300 lei (5000 litri x 94 x 0,09 lei).
II.  Alineatul 2 din punctul 9.1. al Compartimentului IX "Modul de declarare a accizelor şi termenul de prezentare a declaraţiei privind accizele" se expune în următoarea redacţie:
"Adică, subiecţii impunerii, care deţin certificatul de acciz, precum şi persoanele care nu sînt înregistrate ca plătitori de accize, inclusiv întreprinderile comerciale, în adresa cărora persoanele juridice şi fizice expediază (transportă) şi livrează mărfuri supuse accizelor (inclusiv mărfuri importate) fără documente justificative pentru comercializarea ulterioară a lor, prezintă la inspectoratul fiscal de stat de la locul de înregistrare declaraţia privind accizele cel tîrziu în ultima zi a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor."
III.  La compartimentul XI "Cerinţele faţă de perfectarea documentelor la livrarea mărfurilor supuse accizelor" se adaugă un punct nou (11.8) cu următorul conţinut:
"11.8. În cazul cînd subiectul impunerii care prelucrează materia primă a clientului eliberează beneficiarului de servicii factura fiscală pînă la expedierea (transportarea) de-facto a producţiei finite accizate din încăperea  sa de acciz (de exemplu, ca rezultat al păstrării acesteia pe o perioadă de timp în această încăpere de acciz), subiectul impozabil va fi obligat să reflecte în factura fiscală eliberată suma accizului calculat şi suma TVA determinată de la valoarea livrării impozabile, inclusiv accizul.
Ţinînd cont de faptul că obligaţiunea de achitare a accizului la buget apare la momentul expedierii (transportării) producţiei finite accizate din încăperea de acciz a subiectului impozabil, în rubrica 4 "Documente anexate" a facturii fiscale eliberate nu se va face trimitere la documentul care justifică achitarea accizului.
Datele referitor la documentul de achitare a accizului la buget se vor reflecta la rubrica 5 "Documente anexate" a facturii de expediţie eliberate consumatorului la data expedierii (transportării) producţiei finite accizate din încăperea de acciz a subiectului impozabil."