LPC842/2002
ID intern unic:  312679
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 842
din  14.02.2002
pentru modificarea Codului electoral
Publicat : 14.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 26     art Nr : 136
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, în definiţia noţiunii localitate, cuvîntul "judeţ" se înlocuieşte cu cuvîntul "raion".
    2. La articolul 13, alineatul (3), cuvintele "ori sînt funcţionari publici" se exclud.
    3. La articolul 27, alineatul (4), cuvintele "judecătorii şi de" se exclud.
    4. La articolul 46, alineatul (3), cuvintele "sînt degrevaţi" se înlocuiesc cu cuvintele "beneficiază de dreptul de a fi degrevaţi".
    5. La articolul 133, alineatul (1), cuvîntul "judeţene" se înlocuieşte cu cuvîntul "raionale".
    6. La articolul 187, alineatul (1), cuvîntul "judeţene" se înlocuieşte cu cuvîntul "raionale".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                              Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 14 februarie 2002.
    Nr. 842-XV.