LPC244/2005
ID intern unic:  312250
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 244
din  20.10.2005
pentru completarea şi modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 1538-XIII
din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Publicat : 11.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 151     art Nr : 722     Promulgat : 07.11.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Anexa nr. 3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66-68, art. 442), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la compartimentul A, subcompartimentul "Raionul Criuleni" se completează cu poziţia 251, cu următorul cuprins:
"251   Peştera    0,4147   La 2 km nord-est de oraşul Criuleni,   Gospodăria
    surprizelor      trupul de pădure Zolonceni,    Silvică de Stat
             parcela 27, subparcela D    Chişinău";
în coloana 3, cifra "2681,8" se substituie prin cifra "2682,2", iar cifra "2906,8" - prin cifra "2907,2".
VICEPREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Maria POSTOICO
Chişinău, 20 octombrie 2005.
Nr. 244-XVI.