LPC291/2006
ID intern unic:  318119
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 291
din  06.10.2006
pentru completarea articolului 18 din  Legea nr. 451-XV
din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate
Publicat : 27.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 168-169     art Nr : 766
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La articolul 18 alineatul (9) din  Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art. 95), cu modificările ulterioare, după cuvintele "în proporţie de 10 la sută", se introduc cuvintele "dar nu mai mult de 450 de lei,".

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                              Marian LUPU

    Nr. 291-XVI. Chişinău, 6 octombrie 2006.