RECTMO8/2001
ID intern unic:  314142
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. RECTMO8
din  25.01.2001
Rectificări
Publicat : 25.01.2001 în Monitorul Oficial Nr. 008
În Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162, se face următoarea rectificare:
la articolul 126 alineatul (3), în loc de: "echivalentă cu 1% din rata de bază" se va citi: "echivalentă cu rata de bază".
În anexa nr. 10 la Legea bugetului pe anul 2001 nr. 1392-XIV din 30 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162:
poziţia tarifară "701092290" se înlocuieşte cu poziţia tarifară "701092290*";
anexa se completează cu o trimitere cu următorul cuprins:
"*Se scuteşte de taxa pe valoarea adăugată cantitatea de 500 mii de sticle importate şi destinate îmbutelierii vinurilor spumante clasice."