HGC256/2005
ID intern unic:  294639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 256
din  09.03.2005
cu privire la unele măsuri de creare a Sistemului
de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice
Publicat : 21.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 303
Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004 "Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice", precum şi în scopul optimizării cheltuielilor ce ţin de crearea numitului sistem, în conformitate cu Proiectul aprobat de creare a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se transmit, cu titlu gratuit, la balanţa Întreprinderii de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale" a Serviciului de Informaţii şi Securitate, canalele optice de telecomunicaţii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, finanţate de proiectul NATO CN.NIG 977228, şi segmentul ce uneşte blocul central al Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu nodul de telecomunicaţii al numitei întreprinderi.
2. Transmiterea se va efectua în termen de două luni de la publicarea prezentei hotărîri, în temeiul Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45).
3. Întreprinderea de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale" a Serviciului de Informaţii şi Securitate va include canalele optice de telecomunicaţii menţionate în componenţa Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice şi va oferi gratuit 50 la sută din resursele canalelor transmise pentru necesităţile reţelei ştiinţifico-educaţionale a Republicii Moldova.
4. Se stabileşte că autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile de stat care creează componente aparte ale Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice din contul mijloacelor bugetare sau altor mijloace, inclusiv în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, vor transmite, în mod obligatoriu, iar autorităţile administraţiei publice locale, care creează aceleaşi componente, transmit, prin hotărîrea Consiliului local, componentele nominalizate la balanţa şi la deservirea de către Întreprinderea de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale" a Serviciului de Informaţii şi Securitate.
5. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

PRIM-MINISTRU                                                                 Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor
şi comunicaţiilor                                                                      Vasile Zgardan

Chişinău, 9 martie 2005.
Nr. 256.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 256
din 9 martie 2005
Completările ce se operează în unele hotărîri
ale Guvernului
1. Punctele 12, 13 şi 14 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 6 iulie 2004 "Cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 112-118, art. 934), la coloana "Responsabili pentru realizarea măsurilor", se completează cu cuvintele "Întreprinderea de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale" a Serviciului de Informaţii şi Securitate"".
2. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 840 din 26 iulie 2004 "Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 130, art. 1013) se completează în final cu trei puncte noi, 33-35, cu următorul cuprins:
"33. Societatea pe Acţiuni "Moldtelecom"
34. Întreprinderea de Stat "Centrul Analitic Informaţional "ANALITINFORM"
35. Întreprinderea de Stat "Radiocomunicaţii"