LPC172/2004
ID intern unic:  312151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 172
din  27.05.2004
privind modificarea articolului 3 din Legea nr. 322-XV din 18 iulie 2003 cu privire la
declararea complexului <> drept obiect
al patrimoniului cultural-naţional al Republicii Moldova
Publicat : 29.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 104     art Nr : 545     Promulgat : 18.06.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 3 din Legea nr. 322-XV din 18 iulie 2003 cu privire la declararea complexului <> drept obiect al patrimoniului cultural-naţional al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 191-195, art. 754) va avea următorul cuprins:
"Articolul 3. Statutul de obiect al patrimoniului cultural-naţional
(1) Se atribuie statut de obiect al patrimoniului cultural-naţional următoarelor obiecte ce fac parte din complexul "Cricova":
a) galeriilor carierei de piatră din Cricova şi structurilor subterane (inclusiv sălile de degustare), cu excepţia utilajului pentru producerea spumantelor, a vinurilor, precum şi a mijloacelor circulante;
b) ansamblului construcţiilor terestre cu terenurile aferente şi de peisaj geografic, amplasate în oraşul Cricova;
c) colecţiei unicale de vinuri din toate zonele şi microzonele vinicole ale Republicii Moldova, din alte ţări, avînd valoare istorico-culturală şi reflectînd tradiţiile naţionale şi internaţionale de vinificaţie.
(2) Delimitarea galeriilor carierei de piatră, a structurilor subterane (inclusiv sălile de degustare), a terenurilor aferente şi de peisaj geografic, inventarierea construcţiilor terestre şi a vinurilor de colecţie se efectuează de o comisie de specialişti, instituită de Guvern în conformitate cu legislaţia în vigoare."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 27 mai 2004.
Nr. 172-XV.