LPC1140/2002
ID intern unic:  311969
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1140
din  14.06.2002
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 11.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 100-101     art Nr : 745
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.73, art.857), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
    1. Articolele 1-3 vor avea următorul cuprins:
    "Articolul 1. Dispoziţii generale
    (1) Pe teritoriul subordonat Primăriei municipiului Chişinău se înfiinţează Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău", denumită în continuare zonă liberă, pe un termen de pînă la 28 decembrie 2025.
    (2) Pentru înfiinţarea şi funcţionarea zonei libere, în folosinţa Administraţiei acesteia  se transmite:
    a) un teren cu o suprafaţă de 24 ha, care s-a aflat în folosinţa Centrului Internaţional de Expoziţii al Firmei Republicane de Comerţ Exterior "Moldova-Exim", situat în sectorul Buiucani municipiul Chişinău, str.Ghioceilor nr.1;
    b) o parte din teritoriul parcului "Valea Morilor" cu o suprafaţă de 4 ha, adiacent terenului menţionat la lit.a);
    c) un teren cu o suprafaţă de 23,61 ha, care s-a aflat în folosinţa Societăţii pe Acţiuni "Agrotehnica-Invest", situat în sectorul Botanica municipiul Chişinău, şoseaua Munceşti nr.801;
    d) un teren cu o suprafaţă de 33,3 ha, aferent Aeroportului Internaţional Chişinău, care s-a  aflat în folosinţa Societăţii pe Acţiuni "Virens".
    (3) Hotarele şi configuraţia zonei libere se indică în planurile cadastrale ale acestor teritorii, care se întocmesc în conformitate cu legislaţia cadastrală şi prezenta lege.  
    (4) Drepturile şi obligaţiile Administraţiei zonei libere, în calitatea sa de beneficiar funciar, sînt reglementate de legislaţia funciară.
    Articolul 2. Administrarea zonei libere
    (1) Pentru administrarea zonei libere, Guvernul instituie un organ de stat cu statut de persoană juridică, denumit Administraţie, care îşi desfăşoară activitatea pe principii de autofinanţare.
    (2) Structura, funcţiile şi volumul împuternicirilor Administraţiei sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere şi în Regulamentul cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău", aprobat de Guvern.
    Articolul 3. Activitatea în zona liberă
    Modul de selectare a rezidenţilor, genurile de activitate permise, regimurile vamal, fiscal, valutar, de vize şi de înregistrare, relaţiile de muncă şi protecţia socială în zona liberă sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere."
    2. Articolele 4-61 se exclud.
    3. Legea se completează cu un nou articol 4, cu urmatorul cuprins:
    "Articolul 4. Încetarea activităţii zonei libere
    (1) Zona liberă îşi va înceta activitatea la 28 decembrie 2025.
    (2) După încetarea activităţii zonei libere, persoanele fizice şi juridice foşti rezidenţi îşi pot continua activitatea economică pe principii generale, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova la momentul respectiv."
    4. Articolele 7 şi 8 devin articolele 5 şi 6.
    Art.II. - Legea nr.626-XIII din 3 noiembrie 1995 privind Zona Antreprenoriatului Liber "Tvardiţa" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.73, art.859), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolele 1-3 vor avea următorul cuprins:
    "Articolul 1. Dispoziţii generale
    (1) În limitele teritoriului ocupat de Întreprinderea Agricolă Colectivă "Tvardiţa" se înfiinţează Zona Antreprenoriatului Liber "Tvardiţa", denumită în continuare zonă liberă, pe un termen de 30 de ani.
    (2) Pentru înfiinţarea şi funcţionarea zonei libere, în folosinţa Administraţiei acesteia se transmite un teren cu o suprafaţă de 51,1 ha, aflat în raza Primăriei satului Tvardiţa, judeţul Taraclia, pentru efectuarea activităţii social-economice de dezvoltare a teritoriului zonei.
    (3) Hotarele şi configuraţia zonei libere se indică în planurile cadastrale ale acestor teritorii, care se întocmesc în conformitate cu legislaţia cadastrală şi prezenta lege.
    (4) Drepturile şi obligaţiile Administraţiei zonei libere, în calitatea sa de beneficiar funciar, sînt reglementate de legislaţia funciară.
    Articolul 2. Administrarea zonei libere
    (1) Pentru administrarea zonei libere, Guvernul instituie un organ de stat cu statut de persoană juridică, denumit Administraţie, care îşi desfăşoară activitatea pe principii de autofinanţare.
    (2) Structura, funcţiile şi volumul împuternicirilor Administraţiei sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere şi în Regulamentul cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Tvardiţa", aprobat de     Guvern.
    Articolul 3. Activitatea în zona liberă
    (1) Modul de selectare a rezidenţilor, genurile de activitate permise, regimurile vamal, fiscal, valutar, de vize şi de înregistrare, relaţiile de muncă şi protecţia socială în zona liberă sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere."
    2. Articolele 4-6 se exclud.
    3. Legea se completeaza cu un nou articol 4, cu urmatorul cuprins:
    "Articolul 4. Încetarea activităţii zonei libere
    (1) Zona liberă îşi va înceta activitatea la expirarea termenului de funcţionare.
    (2) După încetarea activităţii zonei libere, persoanele fizice şi juridice foşti rezidenţi îşi pot continua activitatea economică pe principii generale, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova la momentul respectiv."
4. Articolele 7 şi 8 devin articolele 5 şi 6.
    Art.III. - Legea nr.1527-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Valkaneş" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.36-37, art.236) se modifică şi se completează după cum urmează:  
    1. Articolele 1-3 vor avea următorul cuprins:
    "Articolul 1. Dispoziţii generale
    (1) Pe teritoriul subordonat Primăriei oraşului Vulcăneşti se înfiinţează Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Valkaneş", denumit în continuare zonă liberă, pe un termen de 25 de ani.
    (2) Pentru înfiinţarea şi funcţionarea zonei libere, în folosinţa Administraţiei acesteia se transmite un teren cu o suprafaţă de 122,3 ha.
    (3) Hotarele şi configuraţia zonei libere sînt indicate în planurile cadastrale ale acestor teritorii, întocmite în conformitate cu legislaţia cadastrală şi prezenta lege.  
    (4) Drepturile şi obligaţiile Administraţiei zonei libere, în calitatea sa de beneficiar funciar, sînt reglementate de legislaţia funciară.
    Articolul 2. Administrarea zonei libere
    (1) Pentru administrarea zonei libere, Guvernul instituie un organ de stat cu statut de persoană juridică, denumit Administraţie, care îşi desfăşoară activitatea pe principii de autofinanţare.
    (2) Structura, funcţiile şi volumul împuternicirilor Administraţiei sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere şi în Regulamentul cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Valkaneş", aprobat de Guvern.
    Articolul 3. Activitatea în zona liberă
    (1) Modul de selectare a rezidenţilor, genurile de activitate permise, regimurile vamal, fiscal, valutar, de vize şi de înregistrare, relaţiile de muncă şi protecţia socială în zona liberă sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere."
    2. Articolele  4-6 se exclud.
    3. Legea se completeaza cu un nou articol  4, cu urmatorul cuprins:
    "Articolul 4. Încetarea activităţii zonei libere
    (1) Zona liberă îşi va înceta activitatea la expirarea termenului de funcţionare.
    (2) După încetarea activităţii zonei libere, persoanele fizice şi juridice foşti rezidenţi îşi pot continua activitatea economică pe principii generale, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova la momentul respectiv."
    4. Articolele 7 şi 8 devin articolele 5 şi 6.
    5. La articolul 5 şi la articolul 6 alineatul (1) şi alineatul (2) prima liniuţă, cuvintele "parcul de producţie" se substituie prin cuvintele "zona liberă".
    Art.IV. - Legea nr.1529-XIII din 19 februarie 1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Taraclia" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.36-37, art.238) se modifică şi se completează după cum urmează:  
    1. Articolele 1-3 vor avea următorul cuprins:
    "Articolul 1. Dispoziţii generale
    (1) Pe teritoriul subordonat Primăriei oraşului Taraclia se înfiinţează Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Taraclia", denumită în continuare zonă liberă, pe un termen de 25 de ani.
    (2) Pentru înfiinţarea şi funcţionarea zonei libere, în folosinţa Administraţiei acesteia se transmite un teren cu o suprafaţă de 36 ha.
    (3) Hotarele şi configuraţia zonei libere sînt indicate în planurile cadastrale ale acestor teritorii, întocmite în conformitate cu legislaţia cadastrală şi prezenta lege.
    (4) Drepturile şi obligaţiile Administraţiei zonei libere, în calitatea sa de beneficiar funciar, sînt reglementate de legislaţia funciară.
    Articolul 2. Administrarea zonei libere
    (1) Pentru administrarea zonei libere, Guvernul instituie un organ de stat cu statut de persoană juridică, denumit Administraţie, care îşi desfăşoară activitatea pe principii de autofinanţare.
    (2) Structura, funcţiile şi volumul împuternicirilor Administraţiei sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere şi în Regulamentul cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Taraclia", aprobat de Guvern.
    Articolul 3. Activitatea în zona liberă
    Modul de selectare a rezidenţilor, genurile de activitate permise, regimurile vamal, fiscal, valutar, de vize şi de înregistrare, relaţiile de muncă şi protecţia socială în zona liberă sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere."
    2. Articolele  4-6 se exclud.
    3. Legea se completeaza cu un nou articol 4, cu urmatorul cuprins:
    "Articolul 4. Încetarea activităţii zonei libere
    (1) Zona liberă îşi va înceta activitatea la expirarea termenului de funcţionare.
    (2) După încetarea activităţii zonei libere, persoanele fizice şi juridice foşti rezidenţi îşi pot continua activitatea economică pe principii generale, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova la momentul respectiv."
    4. Articolele 7 şi 8 devin articolele 5 şi 6.
    5. La articolul 5 şi la articolul 6 alineatul (1) şi alineatul (2) prima liniuţă, cuvintele "parcul de producţie" se substituie prin cuvintele "zona liberă".
    Art.V. - Legea nr.1565-XIII din 26 februarie 1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Otaci-Business" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.36-37, art.242) se modifică şi se completează după cum urmează:  
    1. Articolele 1-3 vor avea următorul cuprins:
    "Articolul 1. Dispoziţii generale
    (1) Pe teritoriul subordonat Primăriei oraşului Otaci se înfiinţează Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Otaci-Business", denumit în continuare zonă liberă, pe un termen de 25 de ani.
    (2) Pentru înfiinţarea şi funcţionarea zonei libere, în folosinţa Administraţiei acesteia se transmite:
    a) un teren cu o suprafaţă de 44,12 ha din intravilanul Otacilor, amplasat la intrare în oraş, pe traseul Edineţ - Ocniţa;
    b) un teren cu o suprafaţă de 50,0 ha din intravilanul Otacilor, amplasat la intrare în oraş, pe traseul Soroca - Edineţ.
    (3) Hotarele şi configuraţia zonei libere sînt determinate în planurile cadastrale ale acestor teritorii, întocmite în conformitate cu legislaţia cadastrală şi prezenta lege.  
    (4) Drepturile şi obligaţiile Administraţiei zonei libere, în calitatea sa de beneficiar funciar, sînt reglementate de legislaţia funciară.
    Articolul 2. Administrarea zonei libere
    (1) Pentru administrarea zonei libere, Guvernul instituie un organ de stat cu statut de persoană juridică, denumit Administraţie, care îşi desfăşoară activitatea pe principii de autofinanţare.
    (2) Structura, funcţiile şi volumul împuternicirilor Administraţiei sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere şi în Regulamentul cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Otaci-Business", aprobat de Guvern.
    Articolul 3. Activitatea în zona liberă
    Modul de selectare a rezidenţilor, genurile de activitate permise, regimurile vamal, fiscal, valutar, de vize şi de înregistrare, relaţiile de muncă şi protecţia socială în zona liberă sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere."
    2. Articolele  4-6 se exclud.
    3. Legea se completeaza cu un nou articol 4, cu urmatorul cuprins:
    Articolul 4. Încetarea activităţii zonei libere
    (1) Zona liberă îşi va înceta activitatea la expirarea termenului de funcţionare.
    (2) După încetarea activităţii zonei libere, persoanele fizice şi juridice foşti rezidenţi îşi pot continua activitatea economică pe principii generale, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova la momentul respectiv."
    4. Articolele 7 şi 8 devin articolele 5 şi 6.
    5. La articolul 5 şi la articolul 6 alineatele (1) şi (2) şi alineatul (3) prima liniuţă, cuvintele "parcul de producţie" se substituie prin cuvintele "zona liberă".
    Art.VI. - Titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 20 se completează cu litera v), cu următorul cuprins:
    "v) veniturile obţinute de Administraţia zonei economice libere."
    2. La articolul 49:
    denumirea articolului se completează cu textul ", rezidenţii zonelor economice libere";
    articolul se completează cu alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Impozitarea rezidenţilor zonelor economice libere are următoarele particularităţi:
    a) impozitul pe venitul rezidenţilor, obţinut de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, se percepe în proporţie de 50% din cota stabilită în Republica Moldova;
    b) impozitul pe venitul de la activitatea rezidenţilor în zona economică liberă, cu excepţia celei stabilite la lit.a), se percepe în proporţie de 75% din cota stabilită în Republica Moldova;
    c) rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin un milion de dolari S.U.A. sînt scutiţi de plata impozitului pe venitul de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova pe o perioadă de 3 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii;
    d) rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere un capital echivalent cu cel puţin 5 milioane dolari S.U.A. sînt scutiţi de plata impozitului pe venitul de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova pe o perioadă de 5 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii."
    Art.VII. - Articolul 104 din Titlul III al Codului fiscal nr.l415-XIII din 17 decembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se completează cu litera f), cu următorul cuprins:
    "f) mărfurile (serviciile) livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în interiorul zonei economice libere, precum şi cele livrate între rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova. Mărfurile (serviciile) livrate din zona economică liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se impun cu T.V.A. conform legislaţiei fiscale."
    Art.VIII. - Articolul 124 din Titlul IV al Codului fiscal nr.l053-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    după alineatul (9) se introduc  două alineate noi (10) şi (11), cu următorul cuprins:
    "(10) Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
    (11) Mărfurile supuse accizelor scoase din zona economică liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se supun accizelor.";
    alineatul (10) devine alineatul (12).
    Art.IX. - Articolul 28 din Legea nr.l380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare, se completează cu litera l), cu următorul cuprins:
    "l) mărfurile (serviciile) introduse în zona economică liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, de pe teritoriul altor zone economice libere, precum şi mărfurile (serviciile), inclusiv cele originare din zona economică liberă, exportate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi în alte zone economice libere."

    PREŞEDINTELE 
    PARLAMENTULUI                           Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 14 iunie 2002.
    Nr. 1140-XV.