LPA61/2001
ID intern unic:  311356
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 61
din  11.04.2001
pentru modificarea articolului 8 din
Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995
Publicat : 03.05.2001 în Monitorul Oficial Nr. 49-50     art Nr : 235

   
Abrogată prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 8 din Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 61, art. 681), cu modificarea ulterioară, se modifică după cum urmează:
la liniuţa 1, cuvîntul "funcţionarii" se substituie prin cuvîntul "funcţiile", iar cuvintele "conducătorii autorităţilor" se substituie prin cuvintele "funcţiile de conducere din autorităţile";
la liniuţa 2, cuvîntul "funcţionarii" se substituie prin cuvîntul "funcţiile";
liniuţa 3 va avea următorul cuprins:
" - rangul trei include celelalte funcţii din autorităţile publice şi din prefecturi."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                            Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 11 aprilie 2001.
Nr. 61-XV.