LPC418/2004
ID intern unic:  312442
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 418
din  16.12.2004
privind completarea articolului 53 din Legea învăţămîntului
nr.547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 01.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 12
Paramentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  Articolul 53 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, se completează cu un nou alineat, (9), cu următorul cuprins:
"(9) Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior universitar şi mediu de specialitate care se angajează conform repartizării în instituţii de învăţămînt din mediul rural în primii 3 ani de activitate beneficiază de:
a) locuinţă gratuită, acordată de autoritatea administraţiei publice locale pentru perioada de activitate în localitatea respectivă. În cazul în care autoritatea administraţiei publice locale nu poate oferi tînărului specialist o locuinţă corespunzătoare, acestuia i se vor acoperi cheltuielile pentru închirierea locuinţei;
b) o indemnizaţie unică în mărime de:
30 mii de lei pentru tinerii specialişti absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior universitar, care se achită după cum urmează:
- 7 mii lei în termen de o lună de la data angajării în funcţie;
- 10 mii lei la expirarea unui an de activitate în funcţie;
- 13 mii lei la expirarea a 3 ani de activitate în funcţie;
24 mii de lei pentru tinerii specialişti absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate, care se achită după cum urmează:
- 6 mii lei în termen de o lună de la data angajării în funcţie;
- 8 mii lei la expirarea unui an de activitate în funcţie;
- 10 mii lei la expirarea a 3 ani de activitate în funcţie;
c) compensarea lunară a costului a 30 kW de energie electrică şi  asigurarea gratuită, în fiecare an, cu un metru cub de lemne şi o tonă de cărbuni, iar în cazul încălzirii cu gaze - compensarea  costului unui metru cub de lemne şi a unei tone de cărbuni;
d) majorarea, începînd cu 1 ianuarie 2005, cu 20% a salariilor tarifare ale tinerilor specialişti din domeniul învăţămîntului, angajaţi în mediul rural în anii 2002, 2003, 2004, inclusiv în satele ce intră în componenţa municipiilor Chişinău (Băcioi, Brăila, Condriţa, Ghidighici, Truşeni, Bubuieci, Bîc, Humuleşti, Budeşti, Coloniţa, Cruzeşti, Tohatin, Ciorescu, Grătieşti, Hulboaca, Stăuceni) şi Bălţi (Elizaveta, Sadovoe)."
Art.II. - Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta lege, tinerii specialişti vor încheia cu administraţia instituţiei de învăţămînt în care au fost repartizaţi un contract individual de muncă, al cărui model se aprobă de către Ministerul Educaţiei. Tinerii specialişti sînt obligaţi să activeze 3 ani în instituţiile de învăţămînt în care au fost repartizaţi. În cazul concedierii tînărului specialist, la cerere sau pentru fapte imputabile, pînă la expirarea acestui termen, el va restitui sumele achitate pînă la data concedierii.
Art.III. - Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior universitar şi mediu de specialitate care sînt angajaţi conform repartizării în instituţiile de învăţămînt din mediul rural, inclusiv din satele care intră în componenţa municipiilor Chişinău (Băcioi, Brăila, Condriţa, Ghidighici, Truşeni, Bubuieci, Bîc, Humuleşti, Budeşti, Coloniţa, Cruzeşti, Tohatin, Ciorescu, Grătieşti, Hulboaca, Stăuceni) şi Bălţi (Elizaveta, Sadovoe), vor beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta lege începînd cu 1 septembrie  2005.
Art.IV. - Guvernul, în termen de 3 luni:
- va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
- va adopta actele normative necesare îndeplinirii prezentei legi.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                       Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 16 decembrie  2004.
Nr.418-XV.