HGA1311/2004
ID intern unic:  294281
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1311
din  25.11.2004
privind aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea
Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 03.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 218-223     art Nr : 1505
Abrogată prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06  art.766

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă completarea ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                         Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei                                        Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                         Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                             Victoria Iftodi

Chişinău, 25 noiembrie 2004.
Nr. 1311.
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1311
din 25 noiembrie 2004
Completarea ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 6 se completează cu un punct nou, 7, cu următorul cuprins:
"7. Activităţile prin care sistemele de evidenţă şi gestiune computerizată asigură eliberarea facturilor fiscale, imprimate pe hîrtie specială cu însemne de protecţie cu serie şi număr, eliberate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, care concomitent îndeplinesc şi funcţia de bon de plată".