LPC375/2006
ID intern unic:  319073
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 375
din  07.12.2006
pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 1569-XV
 din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere
 şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii
 Moldova de către persoane fizice
Publicat : 22.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 195-198     art Nr : 924
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La articolul 5 alineatul (1) litera d) din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185-189, art. 1416), cu modificările ulterioare, cuvintele "cu excepţia celor prevăzute la art. 8," se exclud.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

    Nr. 375-XVI. Chişinău, 7 decembrie 2006.