HGC233/2007
ID intern unic:  321800
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 233
din  28.02.2007
cu privire la aprobarea completării ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 16.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 036     art Nr : 257
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă completarea ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (se anexează).
PRIM-MINISTRU             Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor           Mihail Pop
Ministrul economiei şi comerţului       Igor Dodon
Nr. 233. Chişinău, 28 februarie 2007.
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 233 din 28 februarie 2007
COMPLETAREA
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu un punct nou, 12, cu următorul cuprins:
"12. Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele şi din autovehicule pe pieţele autorizate, efectuat de întreprinzătorii individuali (întreprinderi individuale), care anterior au activat în baza patentelor de întreprinzător, pe parcursul unui an din momentul înregistrării de stat, cu eliberarea bonurilor de plată.".