RMOC153/2006
ID intern unic:  317423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 153
din  29.09.2006
RECTIFICARE
Publicat : 29.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 153-156
    În Legea nr. 268-XVI din 28 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 702:
    la art. XXI:
    la punctul 60 subalineatul ultim, în loc de "de cel mult" se va citi "mai mare de";
    la punctul 75, în loc de \xaeiar termenul "dispoziţie" se înlocuieşte cu termenul "ordin"\xaf se va citi \xaeiar la articolul 169 alineatul (3), termenul "dispoziţiei" se înlocuieşte cu termenul "ordinului"\xaf;
    la art. XXIX punctul 1 subalineatul 5, în loc de "propoziţia a treia devine partea 2 şi va avea următorul cuprins:" se va citi "propoziţia a treia devine partea a doua, iar partea a treia, care devine partea a patra, va avea următorul cuprins:".