LPM520/2001
ID intern unic:  312841
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 520
din  11.10.2001
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 15.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 136-138     art Nr : 1051
    LP102- XV din 13.03.03, MO70/15.04.03 art.312, în vigoare 01.07.03

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

    [Art. I abrogat prin LP102 din 13.03.03, MO70/15.04.03 art.312; în vigoare 01.07.03]
    Art.II. - La articolul 11 alineatul 3 din Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1 (partea întîi), art.25), cu modificările ulterioare, cuvintele "în mărimea unui salariu minim" se substituie prin textul "în mărime de 18 lei".
    Art.III. - La articolul 14 din Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.656), cu modificările ulterioare, textul "30 salarii minime" se substituie prin textul "540 de lei".
    [Art.IV abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art.V. - Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67-68, art.551) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (2), textul "2500 de salarii minime" se substituie prin textul "45 mii de lei".
    2. La articolul 17 alineatul (2) litera b), textul:
    "25 de mii de salarii minime la mărfuri;
    50 de mii de salarii minime la lucrări;
    12 500 de salarii minime la servicii."
    se substituie prin textul:
    "450 de mii de lei la mărfuri;
    900 de mii de lei la lucrări;
    225 de mii de lei la servicii."
    3. La articolul 21 alineatul (1) litera b), textul "12500 de salarii minime" se substituie prin textul "225 de mii de lei".
    4. La articolul 23 alineatul (1), textul "2500 de salarii minime" se substituie prin textul "45 de mii de lei".
    5. La articolul 34 alineatul (5), textul "2500 de salarii minime" se substituie prin textul "45 de mii de lei".
    6. La articolul 35 alineatul (4), textul "2500 de salarii minime" se substituie prin textul "45 de mii de lei".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 11 octombrie 2001.
    Nr. 520-XV.