HGA87/2002
ID intern unic:  296894
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 87
din  31.01.2002
cu privire la extinderea funcţiilor şi eficientizarea activităţii
Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare
Publicat : 05.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 21-22     art Nr : 158
Dată fiind necesitatea stringentă de a acorda persoanelor cu dizabilităţi şi participanţilor la război asistenţa medicală necesară prin consultare, tratament şi reabilitare psihoterapeutică, precum şi pentru eficientizarea activităţii Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
   
[Preambul modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
1. Staţionarul de protezare complicată şi atipică, finanţat direct de la bugetul de stat, se comasează cu Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare în scopul constituirii unui complex tehnico-medical unic, iar unitatea nou-înfiinţată se va numi Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR).
2. Se atribuie Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare noi funcţii de consultare, tratament şi reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi şi participanţilor la război, inclusiv reabilitare profesională pentru persoanele cu dizabilităţi severe, precum şi a bolnavilor cu afecţiuni şi maladii ale aparatului locomotor.
   
[Pct.2 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
3. Ministerul Finanţelor va asigura finanţarea Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare din bugetul de stat, conform prevederilor Legii bugetului pentru anul respectiv.
    [Pct.4 abrogat prin HG565 din 10.06.05, MO83/17.06.05 art.617]
5. În termen de o lună, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale:
va aproba în modul stabilit regulamentul şi statele de personal ale noului Centru Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare;
va prezenta propuneri privind aducerea actelor normative în vigoare în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                          Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul sănătăţii                                               Andrei Gherman
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                              Valerian Revenco
Ministrul finanţelor                                              Mihail Manoli

Chişinău, 31 ianuarie 2002.
Nr. 87.