HGC222/2003
ID intern unic:  294596
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 222
din  01.03.2003
cu privire la administrarea proiectului de construcţie
a Terminalului petrolier şi portului maritim comercial Giurgiuleşti,
precum şi a infrastructurii aferente
Publicat : 07.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 035     art Nr : 234
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Pentru expertizarea lucrărilor efectuate la construcţia Terminalului petrolier de la Giurgiuleşti, conform prevederilor memorandumului şi graficului, semnate de către părţile implicate în proiectul nominalizat şi pregătirea raportului respectiv, se instituie comisia guvernamentală, în următoarea componenţă:
ZGARDAN Vasile     - ministrul transporturilor şi comunicaţiilor,
     preşedintele Comisiei
LUPU Marian     - viceministru al economiei, vicepreşedintele Comisiei
POPESCU Igor     - director al direcţiei principale transport naval
    al Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor,
    secretarul Comisiei
Membrii Comisiei:
DURLEŞTEANU Mariana   - prim-viceministru al finanţelor
RADU Gheorghe     - şeful direcţiei juridice a Cancelariei de Stat
CUCULESCU Andrei     - director al direcţiei construcţie şi întreţinere
    a drumurilor a Ministerului Transporturilor
    şi Comunicaţiilor
EFTODI Mihai     - şef direcţie generală impactul ecologic
    şi managementul deşeurilor a Ministerului Ecologiei,
    Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
CUPŢOV Anatol     - manager-şef al Întreprinderii de Stat
     "Portul maritim comercial Giurgiuleşti".
2. Comisia nominalizată, în termen de pînă la 31 martie 2003, va prezenta Guvernului raportul privind expertizarea şi monitorizarea lucrărilor executate la construcţia Terminalului petrolier de la Giurgiuleşti.
3. Administrarea lucrărilor privind implementarea proiectului de construcţie a Terminalului petrolier şi portului maritim comercial Giurgiuleşti, precum şi a infrastructurii aferente va fi efectuată de Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor.
4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii  Moldova nr. 1566 din 6 decembrie 2002 "Privind administrarea proiectului de construcţie a Terminalului petrolier şi portului de mărfuri şi călători de la Giurgiuleşti, precum şi a infrastructurii aferente" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 169, art. 1685).
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei       Ştefan Odagiu
Ministrul transporturilor
şi comunicaţiilor         Vasile Zgardan
Ministrul finanţelor         Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei         Vasile Dolghieru
Chişinău, 1 martie 2003.
Nr. 222.