HGM875/2003
ID intern unic:  295426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 875
din  14.07.2003
privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri
ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 25.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 920

   
MODIFICAT
   
HG322 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.364
    HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163
    HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858
    HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100
    HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143

    Întru executarea Legii nr.1557-XV din 19 decembrie 2002 pentru completarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂSTE:
Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (se anexează).

    PPRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                          Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul justiţiei                                                Vasile Dolghieru

    Chişinău, 14 iulie 2003.
    Nr. 875.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 875
din 14 iulie 2003
Modificările
ce se operează în unele hotărîri ale
Guvernului Republicii Moldova
1.  La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.352 din 17 aprilie 1997 "Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul turismului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.30, art.363) sintagma "Societatea pe Acţiuni "Moldova-tur" se substituie prin sintagma "Departamentul Dezvoltarea Turismului".
2.  La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.385 din 25 aprilie 1997 "Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în domeniul turismului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.35-36, art.385) sintagma "Societatea pe Acţiuni "Moldova-tur" se substituie prin sintagma "Departamentul Dezvoltarea Turismului".
[Pct.3 abrogat prin HG322 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.364]
4.  La litera a) punctul 3 şi punctul 5 ale Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1009 din 5 octombrie 2000 "Despre aprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.127-129, art.1114) şi punctul 10 Capitolul VI al Regulamentului sintagma "Agenţia Naţională de Turism" se substituie prin sintagma "Departamentul Dezvoltarea Turismului", la cazul respectiv.
[Pct.5 abrogat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
6.  La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.162 din 26 februarie 2001 "Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul turismului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.27-28, art.199) sintagma "Agenţia Naţională de Turism" se substituie prin sintagma "Departamentul Dezvoltarea Turismului".
[Pct.7 abrogat prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    [Pct.8 abrogat prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163]
[Pct.9 abrogat prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
10.  În anexa la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.728 din 26 iulie 2001 "Pentru aprobarea componenţei nominale a părţii moldave a comisiei interguvernamentale moldo-georgiene privind colaborarea comercial-economică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.92-93, art.776) sintagma "Agenţiei Naţionale de Turism" se substituie prin sintagma "Departamentului Dezvoltarea Turismului".
11. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1470 din 27 decembrie 2001 "Cu privire la introducerea contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.161, art.1484), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
În tot cuprinsul hotărîrii  sintagma "Agenţia Naţională de Turism" se substituie prin sintagma "Departamentul Dezvoltarea Turismului", la cazul respectiv.
12. În tot cuprinsul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.215 din 22 februarie 2002 "Cu privire la evidenţa circulaţiei turiştilor în punctele de trecere a frontierei de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, art.286) şi în punctul 4 al anexei nr.1 la hotărîrea menţionată sintagma "Agenţia Naţională de Turism" se substituie prin  sintagma "Departamentul Dezvoltarea Turismului", la cazul respectiv.