LC547/1999
ID intern unic:  311340
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 547
din  23.07.1999
pentru modificarea anexei nr.1 la Legea bugetului pe anul 1999
Publicat : 12.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 087     Promulgat : 03.08.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic.  - Anexa nr.1 capitolul II la Legea bugetului pe anul 1999 nr.216-XIV din 12 decembrie 1998 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 1998, nr.119-120, art.719; 1999, nr.67-69, art.322) se modifică după cum urmează:
    punctul 6:
    la poziţia "Învăţămîntul", cifra "156834,0" se substituie prin cifra "156934,0";
    la poziţia "Învăţămîntul  mediu", cifra "83620,0" se substituie prin cifra "83720,0";
    la poziţia "Ministerul  Culturii", cifra "1390,0" se substituie prin cifra "1490,0";
    punctul 20:
  la poziţia "Cheltuielile  neatribuite la alte grupuri principale", cifra "320300,0" se substituie prin cifra "320200,0";
    la poziţia "Cheltuielile   neatribuite  la  alte  grupuri",   cifra "110300,0" se substituie prin cifra "110200,0";
   la poziţia "Fondul   pentru   indexarea   cheltuielilor   sistemului bugetar", cifra "97800,0" se substituie prin cifra "97700,0".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 23 iulie 1999.
Nr. 547-XIV.