CCG6/2006
ID intern unic:  316752
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 6
din  11.07.2006
CONVENŢIA COLECTIVĂ
(nivel naţional) nr. 6 din 11 iulie 2006 pentru
 modificarea Convenţiei colective (nivel naţional)
 nr. 1 din 3 februarie 2004 "Salarizarea anagajaţilor
aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor
 individuale de muncă"
Publicat : 04.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 120-123     art Nr : 908
    Abrogată prin CC7 din 18.05.07, MO70-73/25.05.07 art.584

    Părţile semnatare, - Guvernul, Patronatele, reprezentate de Confederaţia Naţională a Patronatului şi Sindicatele, reprezentate de Confederaţia Sindicatelor şi Confederaţia Sindicatelor Libere "Solidaritate", în temeiul prevederilor Codului muncii şi Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002, au convenit asupra celor ce urmează:
    Articolul 1. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 1 din Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 1 din 3 februarie 2004 "Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 30-34, art. 268) vor avea următorul cuprins:
    (1) Începînd cu 1 iulie 2006, salariul tarifar pentru categoria I de calificare a personalului angajat în unităţile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, va constitui:
pentru angajaţii din microîntreprinderi (cu un număr de angajaţi de pînă la 9 persoane) şi pentru angajaţii întreprinderilor din ramurile agriculturii şi silviculturii - în mărime de cel puţin 3,26 lei pe oră sau de cel puţin 550 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună;
pentru angajaţii unităţilor cu autonomie financiară raportate la alte ramuri - de cel puţin 4,15 lei pe oră sau de cel puţin 700 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună.
    Alineatul (2) se abrogă.
    (3) Unităţile economice vor implementa treptat noul cuantum al salariului tarifar, pe măsura posibilităţilor financiare, dar nu mai tîrziu de 1 septembrie 2006.
    Articolul 2. Ministerul Economiei şi Comerţului, în comun cu partenerii sociali, va perfecţiona sistemul tarifar prin stabilirea în Reţeaua tarifară pentru muncitorii din unităţile cu autonomie financiară a unui diapazon de coeficienţi tarifari.
    Articolul 3. Se abrogă:
    Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 5 din 25 iulie 2005 despre modificarea Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 1 din 3 februarie 2004 "Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101-103, art. 827);
    Nota la articolul 2 din Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 1 din 3 februarie 2004 "Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 30-34, art. 268).

    din partea                din partea                              din partea Sindicatelor
    Guvernului:             Patronatelor:
    Prim-ministru          Preşedintele                      Preşedintele        Preşedintele
                                     Confederaţiei Naţionale   Confederaţiei      Confederaţiei
                                     a Patronatului                    Sindicatelor         Sindicatelor Libere
                                                                                                             "Solidaritate"

    Vasile TARLEV     Leonid CERESCU            Petru CHIRIAC    Leonid MANEA