RECT13/2004
ID intern unic:  314137
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 13
din  16.01.2004
Rectificare
Publicat : 16.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 013     art Nr : pag.10
La articolul XIX punctul 2 din Legea nr. 430-XV din 31 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 239-242, art. 956, la punctul 2 din anexă, litera a), după cuvintele "alcoolului etilic" se întroduce cuvîntul "rafinat".