LC1338/2000
ID intern unic:  311154
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1338
din  27.10.2000
pentru modificarea articolului 19 din Legea cu privire
la Banca Naţională a Moldovei
Publicat : 17.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 146     Promulgat : 14.11.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Prima propoziţie din articolul 19 alineatul (1) al Legii  nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624; 1998, nr. 100-102, art. 615) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Capitalul Băncii Naţionale este de 100 milioane de lei."
Art. II. - Capitalul Băncii Naţionale se majorează în două etape: la 1 ianuarie 2001 capitalul ei va fi de 75 milioane de lei, iar la 1 iulie 2001 - de 100 milioane de lei.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV
Chişinău, 27 octombrie 2000.
Nr. 1338-XIV.