LPC190/2004
ID intern unic:  312173
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 190
din  10.06.2004
cu privire la completarea anexei la Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997
privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Publicat : 09.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 108     art Nr : 576     Promulgat : 29.06.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Punctul 4 al notei din anexa la Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1161), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul doi, avînd următorul cuprins:
"Prezenta normă nu se aplică la calcularea cuantumului plăţii de arendă a terenurilor agricole."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 10 iunie 2004.
Nr. 190-XV.