LPC4/2007
ID intern unic:  321886
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 4
din  08.02.2007
pentru modificarea articolului 17 din Legea nr.100-XV  
din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Publicat : 16.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 036     art Nr : 147     Promulgat : 06.03.2007     Data intrarii in vigoare : 16.06.2007
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 17 alineatul (2) din Legea nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.97-99, art.765), cu modificările ulterioare, cuvintele "domeniul respectiv" se substituie prin cuvintele "serviciul public".
PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI      Marian LUPU
Nr.4-XVI. Chişinău, 8 februarie 2007.