LPC363/2004
ID intern unic:  312386
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 363
din  05.12.2004
pentru completarea articolului 1 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII
din 2 februarie 1996 şi a punctului 37 din Regulamentul cu privire la
constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996
Publicat : 24.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 1025
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Articolul 1 alineatul (1) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 14-15, art. 147), cu modificările ulterioare, se completează cu litera h), cu următorul cuprins:
    "h) cheltuielilor de deservire şi rambursare a împrumuturilor cu destinaţie specială aprobate prin lege, conform art. 2 alin. (2) din prezenta lege."
    Art. II. - Punctul 37 din Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 57, art. 557), cu modificările ulterioare, se completează cu litera h), cu următorul cuprins:
    "h) cheltuielilor de deservire şi rambursare a împrumuturilor cu destinaţie specială aprobate prin lege, conform art. 2 alin. (2) din Legea fondului rutier."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 5 noiembrie 2004.
    Nr. 363-XV.