MO27ERAT/2003
ID intern unic:  313516
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
ERATĂ Nr. 27
din  28.02.2003
Erată
Publicat : 28.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 027     art Nr : Pag.62
În anexa la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 169 din 19 februarie 2003, publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" nr. 25-26 din 21 februarie 2003, art. 182, în rîndurile 3-4 ale punctului 1) cuvintele "vor fi informate" se înlocuiesc cu cuvintele "va informa".