LPM263/2006
ID intern unic:  316990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 263
din  28.07.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 18.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 681
    MODIFICAT
    LP436 -XVI din 28.12.06, MO32-35/09.03.07 art.116
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

    [Art.I abrogat prin LP436 -XVI din 28.12.06, MO32-35/09.03.07 art.116]
    Art.II. - Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.16, art.53), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după cuvîntul "(comunele)" se introduce cuvîntul  ", sectoarele".
    2. Articolul 4:
    la alineatul (2), după cuvîntul "(comunei)" se introduce cuvîntul  ", sectorului";
    la alineatul (4), după cuvîntul "(comunele)" se introduce cuvîntul ", sectoarele".
    3. La anexa nr.2, compartimentul "Municipiul Chişinău" va avea următorul cuprins:
    "Municipiul Chişinău
    Total localităţi                                                       35
    Inclusiv:
    municipii                                                                 1
    sectoare ale municipiului                                          5
    oraşe                                                                      6
    localităţi din componenţa oraşelor                            2
    sate (comune)                                                       12
    localităţi din componenţa satelor (comunelor)         26
    Sectoarele municipiului Chişinău
    Sectorul Botanica
    Sectorul Buiucani
    Sectorul Centru
    Sectorul Ciocana
    Sectorul Rîşcani
    Oraşele                        Localităţile din componenţa lor
    Durleşti
    Vatra
    Codru
    Vadul lui Vodă
    Cricova
    Sîngera                                     Dobrogea
                                                     Revaca
    Sate (comune)             Localităţile din componenţa lor
    Băcioi                                       Băcioi
                                                     Brăila
                                                     Frumuşica
                                                     Străisteni
    Condriţa                                    Condriţa
    Ghidighici                                  Ghidighici
    Truşeni                                      Truşeni
                                                     Dumbrava
    Bubuieci                                    Bubuieci
                                                     Bîc
                                                     Humuleşti
    Budeşti                                      Budeşti
                                                     Văduleni
    Coloniţa                                    Coloniţa
    Cruzeşti                                     Cruzeşti
                                                     Ceroborta
    Tohatin                                      Tohatin
                                                     Buneţi
                                                     Cheltuitori
Ciorescu                                       Ciorescu
                                                     Făureşti
                                                     Goian
    Grătieşti                                    Grătieşti
                                                     Hulboaca
    Stăuceni                                    Stăuceni
                                                     Goianul Nou."

    [Art.III abrogat prin LP436 -XVI din 28.12.06, MO32-35/09.03.07 art.116]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                  Marian  LUPU

    Chişinău, 28 iulie 2006.
    Nr.263-XVI.