RMO116/2003
ID intern unic:  314197
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 116
din  13.06.2003
R E C T I F I C A R E
Publicat : 13.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 116-120
    În Legea nr. 191-XV din 8 mai 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 97-98 din 31 mai 2003:
    Art. I:
    la pct. 24:
    după poziţia:
    "Cantemir                    3"
    se introduce poziţia:
    "Căinari                       2";
    la pct. 26 poziţia:
    "Vulcăneşti         Vulcăneşti"
    se exclude.