LC0639/1999
ID intern unic:  310956
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 639
din  21.10.1999
pentru completarea anexei nr.9 la Legea bugetului pe anul 1999
Publicat : 11.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 124     Promulgat : 04.11.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic.  -  Notele din anexa nr.9 la Legea bugetului pe anul 1999 nr.216-XIV din 12 decembrie 1998 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova,  1998, nr.119-120, art.719; 1999, nr.87-89, art.429;  nr.96-97, art.483) se completează în final cu punctul 5, cu următorul cuprins:
"5. Lista mărfurilor  specificate în punctele 23 şi 24 (cu indicarea caracteristicilor tehnice) se aprobă de către Guvern."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 21 octombrie 1999.
Nr. 639-XIV.