HPC49/2006
ID intern unic:  315634
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 49
din  09.03.2006
pentru modificarea şi completarea anexei
la Hotărîrea Parlamentului nr.415-XV din 24 octombrie 2003
privind aprobarea Planului naţional de acţiuni
în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008
Publicat : 07.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 226     Data intrarii in vigoare : 07.04.2006
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.I. - Anexa la Hotărîrea Parlamentului nr.415-XV din 24 octombrie 2003 privind aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.235-238, art.950), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Partea II:
1) capitolul 1, nr.crt.2 literele b), e) şi g), rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
2) capitolul 2:
compartimentul a) dreptul la muncă şi reducerea impactului şomajului:
nr.crt.2 litera a), nr.crt.3 litera b), nr.crt.5, rubrica "Executantul", nr.crt.3 litera a), nr.crt.6 literele a) şi b), rubrica "Partenerul", nr.crt.6 litera a), rubrica "Activitatea", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
nr.crt.2 litera a), rubrica "Partenerul", textul "Departamentul Tineret şi Sport" se exclude;
compartimentul b) dreptul la condiţii de muncă sigure şi prielnice:
nr.crt.1, rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
nr.crt.2, nr.crt.4 litera a), rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se exclude;
nr.crt.3:
litera a), rubrica "Executantul", textele "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" şi "Ministerul Sănătăţii" se substituie prin textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Agenţia pentru Dezvoltare Regională";
litera c), rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Economiei şi Comerţului";
3) capitolul 3:
nr.crt.1, rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se exclude;
nr.crt.2 litera b) şi nr.crt.3 litera b), rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se exclude;
nr.crt.4 litera b), rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii" se substituie prin textul "Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Justiţiei";
4) capitolul 4, nr.crt.3 litera b), rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
5) capitolul 5:
nr.crt.4 litera c), rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se exclude;
nr.crt.5 litera a), rubrica "Partenerul":
textul "Ministerul Energeticii" se exclude;
după textul "Ministerul Industriei" se introduce textul "Agenţia pentru Dezvoltare Regională";
6) capitolul 6:
compartimentul a) dreptul la informaţie, libertatea opiniei şi exprimării:
nr.crt.1 şi nr.crt.3, literele a)-b), rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se substituie prin textul "Ministerul Justiţiei";
compartimentul b) protecţia datelor personale, nr.crt.1 litera b), rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se exclude;
7) capitolul 7:
compartimentul a) dreptul la libertate şi integritate personală, nr.crt.2 litera c), rubrica "Activitate", textul "şi Departamentul Instituţiilor Penitenciare" se exclude;
compartimentul b) prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane:
nr.crt.1:
rubrica "Termenul", cifrele "2004" se substituie prin cifrele "2005";
rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se substituie prin textul "Ministerul Justiţiei";
nr.crt.2 litera a), rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
compartimentul c) dreptul la apărare, nr.crt.1:
litera a), rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se exclude;
litera b):
rubrica "Termenul", cifrele "2004" se substituie prin cifrele "2006";
rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se exclude;
8) capitolul 8:
compartimentul a) prevederi generale:
nr.crt.1:
litera a):
rubrica "Termenul", cifrele "2004" se substituie prin cifrele "2005";
rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se substituie prin textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
rubrica "Partenerul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se exclude;
literele b)-c), rubrica "Executantul" se completează cu textul "Ministerul Economiei", iar rubrica "Partenerul" - cu textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor";
litera d), rubrica "Executantul" se completează cu textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale", iar rubrica "Partenerul" - cu textul "Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale";
litera e), rubrica "Executantul" se completează cu textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale", iar rubrica "Partenerul" - cu textul "Ministerul Economiei";
litera f), rubrica "Executantul" se completează cu textul "Ministerul Economiei", iar rubrica "Partenerul" - cu textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Biroul Naţional de Statistică";
litera g), rubrica "Executantul" se completează cu textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale", iar rubrica "Partenerul" - cu textul "Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică";
nr.crt.2:
literele a), d) şi g), rubrica "Executantul", şi litera b), rubrica "Partenerul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
litera c), rubrica "Partenerul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se exclude;
litera f), rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Economiei şi Comerţului";
compartimentul b) dreptul persoanelor în etate la protecţie socială, nr.crt.1, rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
compartimentul c) dreptul la protecţie socială al persoanelor cu deficienţe fizice, mintale şi psihice:
nr.crt.1, rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se exclude;
nr.crt.2 şi nr.crt.3 literele e) şi f), rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Economiei şi Comerţului";
nr.crt.3 literele a)-d), rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";  
9) capitolul 9, nr.crt.1 litera a), rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se exclude;
10) capitolul 10:
nr.crt.1 literele a), c) şi d), nr.crt.2 litera b), nr.crt.3 litera b), nr.crt.4 literele d) şi g), nr.crt.5 literele a)-b, rubrica "Executantul", şi nr.crt.5 litera e), rubrica "Partenerul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se exclude;
nr.crt.1 litera g), nr.crt.2 literele a) şi c), nr.crt.3 litera a) şi nr.crt.4 literele b), c) şi f), rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
nr.crt.1 literele a)-b) şi e), nr.crt.3 litera a), rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se substituie prin textul "Ministerul Justiţiei";
nr.crt.1:
litera e), rubrica "Activitatea" va avea următorul cuprins:
"Ajustarea legislaţiei naţionale privind arestarea preventivă a minorilor la standardele europene";
litera g), rubrica "Partenerul" va avea următorul cuprins:
"Societatea civilă, organizaţii internaţionale";
nr.crt.5:
litera d), rubrica "Executantul", textul "Departamentul Tineret şi Sport" se exclude;
litera e), rubrica "Partenerul", textul "Departamentul Tineret şi Sport" se substituie prin textul "Ministerul Culturii şi Turismului";
11) capitolul 11:
compartimentul a) şanse egale pentru bărbaţi şi femei:
nr.crt.1 literele a), b) şi e), nr.crt.2 literele b)-c), nr.crt.3 literele a) şi b), rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
nr.crt.1 literele a) şi e), nr.crt.3 literele a) şi b), rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se exclude;
nr.crt.2 literele b)-c) şi d), rubrica "Executantul", textul "Departamentul Tineret şi Sport" se exclude;
compartimentul b) prevenirea violenţei faţă de femei:
nr.crt.1:
literele a)-b), rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se exclude;
literele d) şi f), rubrica "Executantul", şi litera e), rubrica "Partenerul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se exclude;
litera e):
rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se substituie prin textul "Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
rubrica "Partenerul", textele "Ministerul Sănătăţii", "Ministerul Afacerilor Interne" se exclud;
12) capitolul 12 nr.crt.1 şi capitolul 13 nr.crt.1 literele a)-b), rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se exclude;
13) capitolul 14:
nr.crt.1, 2, 3, 4 şi 5, nr.crt.6 literele a), c) şi d), nr.crt.7-8, rubrica "Executantul", textul "Departamentul Instituţiilor Penitenciare" se exclude;
nr.crt.4, rubrica "Partenerul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Economiei şi Comerţului";
nr.crt.6 literele a) şi d), rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
14) capitolul 15:
nr.crt.1, rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se exclude;
nr.crt.2 literele a)-e), rubrica "Partenerul", şi nr.crt.3, rubrica "Executantul", textul "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin textul "Ministerul Economiei şi Comerţului".
2. Partea III, capitolul 1:
compartimentul a) sistemul judiciar:
nr.crt.1 litera a), nr.crt.2 litera b) şi nr.crt.6 litera a):
rubrica "Termenul", cifrele "2004" se substituie prin cifrele "2005";
rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se exclude;
nr.crt.3 litera a):
rubrica "Termenul" se completează cu cifrele "2005-2006";
rubrica "Executantul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se substituie prin textul "Ministerul Justiţiei";
compartimentul b) instituţia naţională pentru apărarea şi promovarea drepturilor omului, nr.crt.2 litera a), rubrica "Partenerul", textul "Centrul Creaţie Legislativă" se substituie prin textul "Ministerul Justiţiei".
3. În cuprinsul anexei, "Ministerul Afacerilor Externe" se substituie prin "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene", "Ministerul Economiei" prin "Ministerul Economiei şi Comerţului", "Ministerul Sănătăţii" prin "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale", "Ministerul Educaţiei" prin "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului", "Ministerul Culturii" prin "Ministerul Culturii şi Turismului", "Ministerul Industriei" prin "Ministerul Industriei şi Infrastructurii", "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" prin "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor", "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" prin "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale", "Ministerul Energeticii" prin "Ministerul Industriei şi Infrastructurii", "Departamentul Tineret şi Sport" prin "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului", "Departamentul Tehnologii Informaţionale" prin "Ministerul Dezvoltării Informaţionale", "Departamentul Vamal" prin "Serviciul Vamal", "Departamentul Trupelor de Grăniceri" prin "Serviciul Grăniceri", "Departamentul Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie" prin "Serviciul Standardizare şi Metrologie", "Departamentul Statistică şi Sociologie" prin "Biroul Naţional de Statistică", "Departamentul Relaţii Interetnice" prin "Biroul Relaţii Interetnice", "Departamentul Migraţiune" prin "Biroul Naţional Migraţiune", "Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru" prin "Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru", "Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" prin "Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva", "Comisia parlamentară pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret şi mijloace de informare în masă" prin "Comisia parlamentară pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă".
Art.II. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                       Marian  LUPU

Chişinău, 9 martie 2006.
Nr. 49-XVI.