HGC632/2005
ID intern unic:  295099
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 632
din  29.06.2005
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 08.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 92-94     art Nr : 691
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

PRIM-MINISTRU                                                Vasile TARLEV

Chişinău, 29 iunie 2005.
Nr. 632.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.632
din 29 iunie 2005
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
1. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.1547 din 2 decembrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind formarea şi gestionarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 170-172, art. 1691).
2. Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 2 februarie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind formarea şi gestionarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 22-25, art. 201).