LPC1332/2002
ID intern unic:  311150
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1332
din  26.09.2002
pentru modificarea articolului 11 din Legea nr.317-XIII
din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională
Publicat : 27.09.2002 în Monitorul Oficial Nr. 134     art Nr : 1025
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La articolul 11 alineatul (2) din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modificările ulterioare, cifra "65" se înlocuieşte cu cifra "70".

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                            Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 26 septembrie 2002.
    Nr. 1332-XV.