LPC98/2005
ID intern unic:  312718
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 98
din  26.05.2005
pentru modificarea articolului 165 din Codul transportului feroviar
Publicat : 17.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 83-85     art Nr : 380
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 165 din Codul transportului feroviar nr.309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226-228, art. 892), litera c) se exclude.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                           Marian LUPU

Chişinău, 26 mai 2005.
Nr. 98-XVI.