HGA1165/2003
ID intern unic:  294131
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1165
din  29.09.2003
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 03.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 208-210     art Nr : 1209
Abrogată prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06  art.766

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Punctul 3 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
"3. Comercializarea în transportul public a biletelor şi/sau abonamentelor de călătorie respective (la preţ fix, executate în mod tipografic).
Comercializarea ziarelor, revistelor, biletelor de loterie."

PRIM-MINISTRU                                      Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul economiei                                      Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                       Zinaida Grecianîi
Ministrul transporturilor
şi comunicaţiilor                                            Vasile Zgardan
Ministrul justiţiei                                           Vasile Dolghieru

Chişinău, 29 septembrie 2003.
Nr. 1165.