LPC85/2003
ID intern unic:  312681
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 85
din  28.02.2003
pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002
privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat,
judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici
şi a unor persoane cu funcţie de conducere
Publicat : 14.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 046     art Nr : 182     Promulgat : 06.03.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 15 alineatul (1) din Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 124-125, art. 991), textul "la 30 ianuarie" se substituie prin textul "pînă la 1 iulie ".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI       Eugenia Ostapciuc
Chişinău, 28 februarie 2003.
Nr. 85-XV.