HGC196/2006
ID intern unic:  315310
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 196
din  22.02.2006
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000
Publicat : 03.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 240
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000 "Cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                            Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei
şi comerţului                                                        Valeriu Lazăr
Preşedintele Academiei
de Ştiinţe a Moldovei                                          Gheorghe Duca

Chişinău, 22 februarie 2006.
Nr. 196.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 196
din 22 februarie 2006
Modificările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000
Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000 "Cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 119-120, art. 1031), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 3 al hotărîrii textul "Comisia nominalizată este abilitată cu dreptul de a juriza anual Expoziţia Internaţională Specializată "Infoinvent" se exclude;
în anexa nr. 2 la hotărîre "Regulamentul Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare":
punctul 4 se exclude;
punctele 5-9 devin, respectiv, punctele 4-8;
din punctul 4 ultimul alineat se exclude;
anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
"Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 933
din 12 septembrie 2000
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de
Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI
"Întreprindere inovatoare"
DUCA Gheorghe        - academician, preşedinte al Academiei de
                                     Ştiinţe a Moldovei, preşedinte al Comisiei
GĂINĂ Boris             - membru corespondent, doctor habilitat, secretar ştiinţific
                                     general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, vicepreşedinte
                                     al Comisiei
NOVAC Ştefan          - director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
                                      Intelectuală, vicepreşedinte al Comisiei
ROJNEVSCHI Maria - doctor, director al Departamentului promovare şi editură
                                      al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
                                      secretar al Comisiei
Membrii Comisiei:
CANŢER Valeriu        - academician coordonator al secţiei ştiinţe fizice şi inginereşti
                                     a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
CHETRUŞ Petru         - doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru cercetare
                                      ştiinţifică al Universităţii de Stat din Moldova
DOROGAN Valerian  - doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru
                                      cercetare ştiinţifică al Universităţii Tehnice a Moldovei
GHIDIRIM Gheorghe  - academician coordonator al secţiei ştiinţe medicale a
                                      Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HĂBĂŞESCU Ion      - membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
                                     director general al Institutului de Tehnică Agricolă "MECAGRO"
MICU Vasile               - academician, director general al Institutului de Ameliorare
                                      şi Fitotehnie "Porumbeni"
PRISĂCARI Viorel    - doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru
                                     cercetare ştiinţifică al Universităţii de Stat de Medicină şi
                                     Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
TODERAŞ Ion           - membru corespondent, coordonator al secţiei ştiinţe biologice,
                                     chimice şi ecologice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
TOMA Simion            - academician coordonator al secţiei ştiinţe agricole a
                                     Academiei de Ştiinţe a Moldovei