RMO25/2007
ID intern unic:  321140
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 25
din  23.02.2007
RECTIFICĂRI
Publicat : 23.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 025
În Codul vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (ediţie specială) din 1 ianuarie 2007 la articolul 126 alin. (3) cuvintele " 1% din" se exclud.
În Anexa nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (ediţie specială) din 1 ianuarie 2007, poziţiile "870310 - 87039090" se exclud.